Departamentul Climă și Sustenabilitate

Departamentul Climă şi Sustenabilitate este structura Administraţiei Prezidenţiale care oferă Preşedintelui României informaţii şi analize cu privire la evoluţiile naţionale şi internaţionale din domeniul schimbărilor climatice şi sustenabilităţii.

Departamentul facilitează dialogul şi cooperarea Administraţiei Prezidenţiale cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, entităţi private, instituţii de învăţământ superior şi institute de cercetare, active atât la nivel intern, cât şi internaţional, pentru a optimiza răspunsul României la schimbările climatice şi a creşte vizibilitatea României ca actor implicat ȋn gestionarea schimbărilor climatice. În acest sens, departamentul colaborează cu celelalte departamente de specialitate ale instituţiei.

Printre atribuțiile principale ale Departamentului Climă și Sustenabilitate se află desfășurarea de acțiuni și demersuri care să contribuie la consolidarea României ca actor internaţional şi lider regional ȋn domeniul climei şi sustenabilităţii, precum și organizarea de evenimente şi acţiuni naţionale şi internaţionale care se adresează schimbărilor climatice și tranziției energetice.

Totodată, Departamentul întreprinde demersuri ȋn vederea unei bune integrări şi consolidări a prezenţei României ȋn structurile internaţionale emergente angajate în domeniul climei, energiei sustenabile și tranziției energetice și facilitează dialogul în vederea corelării politicilor publice interne din domeniul schimbărilor climatice cu angajamentele europene sau internaţionale, alte strategii sau politici sectoriale.

Departamentul Climă și Sustenabilitate contribuie la dezvoltarea unor reţele de expertiză pe probleme de guvernanţă a schimbărilor climatice, energiei regenerabile și sustenabilității reunind experți din România și din afara ţării, inclusiv din diaspora românească.

Consilier de Stat Alexandra-Maria Bocșe