Departamentul Afaceri Europene

Departamentul Afaceri Europene este structura din cadrul Instituţiei Preşedintelui care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin şefului statului prin Constituţie în domeniul afacerilor europene. Menţionăm că acest domeniu cuprinde toate ariile politice de competenţă ale Uniunii Europene, după cum sunt definite în cadrul Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. Altfel spus, departamentul coordonează la nivelul Administraţiei Prezidenţiale acţiunile din domeniul politicilor europene.

Între principalele atribuţii ale acestui departament se află pregătirea participării Preşedintelui României la reuniunile Consiliului European, reuniuni ce se desfăşoară la nivel de şef de stat sau de guvern. Consiliul European defineşte priorităţile construcţiei europene şi indică direcţiile pe care trebuie să le urmeze politicile europene.

De asemenea, Departamentul Afaceri Europene cooperează cu autorităţile administraţiei centrale cu atribuţii în materia politicilor europene în vederea definirii poziţiilor României pe teme europene de importanţă majoră. Este foarte importantă o bună cooperare a Instituţiei Preşedintelui cu instituţiile Uniunii Europene, şi, în acest sens, departamentul se implică prin organizarea de vizite sau evenimente tematice.  

Punem accentul pe cooperarea cu organizaţiile non-guvernamentale, instituţiile de învăţământ superior şi institutele implicate în problematica afacerilor europene, şi, astfel, asigurăm prin intermediul acestui departament interfaţa de comunicare a Preşedintelui României cu acestea.

În acelaşi timp, un rol important în activitatea departamentului îl are asigurarea monitorizării şi informării corespunzătoare a şefului statului privind modul de implementare a politicilor şi strategiilor europene în România, inclusiv a respectării obligaţiilor din Tratatul de Aderare.