Departamentul Protocol

Departamentul Protocol este structura Administraţiei Prezidenţiale abilitată să organizeze şi să coordoneze activităţile oficiale ale Preşedintelui României, atât în ţară cât şi în străinătate. Prin natura atribuţiilor, colaborează permanent cu structurile implicate, din cadrul Instituţiilor Statului Român, în scopul unei aplicări corecte şi unitare a aspectelor de protocol şi ceremonial. De asemenea, studiază  uzanţele de ceremonial şi protocol din alte state şi elaborează propuneri de perfecţionare a practicii de protocol în România. Protocolul are obligaţia de a se asigura de buna şi corecta desfăşurare a activităților oficiale - interne şi externe, prin implementarea şi respectarea normelor de protocol și prin coordonarea fiecărui element din program.

În cazul vizitelor externe ale Preşedintelui României, are obligaţia de a respecta uzanţele de ceremonial şi protocol ale statului în care se desfăşoară vizita. Astfel, participă alături de omologi la pregătirea şi coordonarea în cele mai bune condiţii a vizitelor în străinătate ale Preşedintelui României. Totodată, Departamentul Protocol este responsabil de organizarea vizitelor Şefilor de Stat în ţara noastră, cât şi a altor Înalţi demnitari care sunt primiţi de către Preşedintele României, prin elaborarea programului detaliat al vizitelor de stat sau oficiale, coordonând atent desfăşurarea corectă a activităţilor.

Departamentul Protocol organizează ceremoniile oficiale aflate în atribuţia Constituţională a Preşedintelui României, precum ceremonia depunerii jurământului de către membrii Guvernului, ai Curţii Constituţionale, ai Curţii Supreme de Justiţie, de alţi înalţi funcţionari ai Statului român, ceremonialul privind înmânarea de către şeful statului a decoraţiilor şi titlurilor de onoare -  conferite unor personalităţi române şi străine. De asemenea, participă la organizarea ceremonialelor militare cu prilejul sărbătorilor naţionale şi de comemorare a unor evenimentelor importante ale Statului român, ceremoniale de depunere a coroanelor de flori de către Şeful Statului sau în numele acestuia. Totodată, organizează Recepţiile oferite de Preşedintele României cu prilejul Zilei Naţionale, Zilei Europei sau alte ocazii marcante.

Departamentul Protocol coordonează activitatea și asigură secretariatul Consiliului Protocolului Național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier Prezidențial Delia Dinu