Cancelaria Ordinelor

Cancelaria Ordinelor este structura din cadrul Administraţiei Prezidenţiale care răspunde în principal de îndeplinirea atribuţiei constituţionale a Preşedintelui României de a conferi decoraţii şi titluri (art. 94 din Constituţia României, republicată).

Înfiinţarea şi atribuţiile Cancelariei Ordinelor sunt stabilite prin Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României. Cadrul juridic care reglementează decoraţiile româneşti cuprinde nu mai puţin de 32 de legi, însoţite de regulamente specifice privind descrierea şi acordarea fiecărei decoraţii în parte. În principal, Cancelaria Ordinelor are rolul de a asigura punerea în aplicare a prevederilor legale privind acordarea decoraţiilor către persoane fizice (cetăţeni români şi străini) sau juridice, iar aceasta se realizează printr-o paletă foarte diversă de activităţi, de la elaborarea proiecţiei bugetare pentru acoperirea necesarului de decoraţii, supunerea spre aprobare Preşedintelui României a cotei anuale de decoraţii pe tipuri, grade sau clase, avizarea propunerilor de decorare şi încadrarea legală, până la elaborarea decretelor prin care sunt conferite decoraţiile. Totodată, Cancelaria Ordinelor gestionează baza de date cuprinzând persoanele decorate, colaborează cu Consiliile de Onoare ale fiecărui ordin în vederea desfăşurării activităţii acestora şi relaţionează cu alte instituţii sau cu diverse categorii de petiţionari, în ceea ce priveşte domeniul său de activitate. Trebuie menţionat, de asemenea, că în cadrul contactelor bilaterale la nivel de şefi de stat, care implică schimburi de decoraţii, Cancelaria Ordinelor asigură expertiza necesară, punând la dispoziţia Preşedintelui României – dar şi altor instituţii interesate - documentări referitoare la decoraţiile româneşti şi străine.

Tot Cancelaria Ordinelor gestionează evidenţa Decretelor şi Deciziilor emise de Preşedintele României şi transmiterea acestora instituţiilor în drept, precum şi evidenţa declaraţiilor de avere, interese şi incompatibilităţi pentru Preşedintele României, consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat, conform legilor 161/2003, 144/2007 şi 176/2010. În acelaşi timp, Cancelaria Ordinelor răspunde de Arhiva documentelor din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, atribuţie care presupune, printre altele, urmărirea respectării prevederilor legale privind evidenţa, regimul şi arhivarea acestora, întocmirea Nomenclatorului Arhivistic al Administraţiei Prezidenţiale, asigurarea menţinerii integrităţii fizice a documentelor din arhivă etc.

Consilier de Stat Gheorghe Angelescu