Cabinetul Președintelui

Cabinetul Preşedintelui gestionează activităţile ce ţin de buna funcţionare a biroului Preşedintelui României. Astfel, Cabinetul elaborează și coordonează agenda de lucru a Președintelui Klaus Iohannis, în colaborare cu departamentele și compartimentele instituției prezidențiale, asigurând legătura cu instituţiile statului și alte entități publice și private, în vederea rezolvării tuturor solicitărilor adresate acestuia. Aici se primeşte, se înregistrează şi se repartizează corespondenţa şi documentele transmise Preşedintelui României.

Cabinetul de lucru al Preşedintelui comunică programul Preşedintelui  României departamentelor şi compartimentelor implicate în desfăşurarea evenimentelor cuprinse în agenda prezidenţială, aflându-se în permanentă legătură cu acestea în vederea bunei desfăşurări a tuturor activităţilor la care participă Preşedintele.

De asemenea, Cabinetul întocmeşte şi redactează adresele, documentele şi corespondenţa specială a Preşedintelui României.  

Consilier de Stat Nicoleta Nicolae-Ioana

Consilier de Stat Simona-Livia Maftei