Procedură de acreditare

Pentru acreditarea reprezentanților mass-media la Administrația Prezidențială sunt necesare următoarele documente:

  • Cerere de acreditare1 adresată conducerii Departamentului  Comunicare Publică al Administraţiei Prezidenţiale. Documentul trebuie să aibă antetul original al instituției media, semnătura directorului/redactorului-şef, cu dată şi ştampilă;
  • Formular de acreditare2 (descărcare aici);
  • Copie după legitimaţia de presă vizată la zi; 
  • Copie după carte de identitate/paşaport; 
  • Două fotografii color tip legitimaţie (3/4 cm) printate;
  • Curriculum Vitae model european (doar pentru redactori, reporteri/corespondenți)

Documentele pot fi transmise la adresa de e-mail presa@presidency.ro, iar fotografiile depuse la Registratura Administrației Prezidențiale.

Contact

Adresa: Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului nr. 1-3, sector 6, București, Cod poștal 060116 

Telefon: +4021.319.31.21 
Fax: +40.21.319.31.31 
E-mail: presa@presidency.ro / birouldepresa@presidency.ro

1Acreditarea la Administrația Prezidențială este valabilă 1 an de zile calendaristic, urmând a fi reînnoită la începutul fiecărui an.
2Jurnaliștii sunt rugați să comunice în timp util eventualele modificări privind datele personale sau schimbarea instituției de presă.