Angajamente

România educată

Calendar de activități organizate
sub egida Dezbaterii Naționale
pentru Educație și Cercetare

„România educată” este proiectul național al Președintelui României care reprezintă începutul reașezării societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate.

În acest sens, în perioada 2016-2018, Administrația Prezidențială derulează o amplă dezbatere publică  privind educația și cercetarea din România, structurată în trei etape:

  • Prima etapă (2016-2017) va fi dedicată unei dezbateri ce își dorește să antreneze întreaga societate în construirea unei viziuni pe termen lung privind sistemul național de educație și cercetare, viziune care să sprijine apoi identificarea opțiunilor strategice ale României şi transformarea lor în obiective de țară.
  •  A doua etapă (2017) va porni de la viziunea și obiectivele asumate anterior, pentru a creiona o strategie și un plan operațional pentru educație și cercetare.
  • A treia etapă (2018) implică elaborarea unui mix de politici publice clare, a unui model de guvernanță pentru sectorul educație și cercetare și, în măsura în care este necesară, susținerea unei eventuale reașezări normative.

Am lansat prima etapă a proiectului „România educată” la care sunt invitați să contribuie toți cei interesaţi – elevii, studenţii, profesorii, părinţii, cercetătorii, dar și organizațiile reprezentative ale acestora, sindicatele, patronatele, asociaţiile profesionale, organizațiile neguvernamentale, reprezentanții mediului privat, instituțiile de educație sau de cercetare, instituţiile publice centrale şi judeţene cu atribuții în domeniu, dar și publicul larg.

În acest sens vor fi utilizate mai multe instrumente, detaliate în meniul de mai jos: o consultare  online, o serie de dezbateri regionale inițiate de Administrația Prezidențială și evenimente organizate de actori din domeniul educației și cercetării, sub egida dezbaterii naționale.

Administrația Prezidențială colaborează cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și cu instituții aflate în coordonarea sau în subordinea acestuia, în desfășurarea primei etape a dezbaterii. În perioada 2016-2018, Administrația Prezidențială își propune să extindă această colaborare la nivelul tuturor instituțiilor relevante pentru realizarea scopurilor propuse.

La intrarea în cel de-al doilea secol de existenţă ca stat modern şi unitar, educația și cercetarea vor avea astfel o fundaţie solidă și predictibilă, pe care să continue drumul către România educată.

Instrumente de consultare

Consultare online

Metoda de consultare utilizată pentru construcția viziunii și obiectivelor de țară este de tip foresight, îmbinând „imaginaţia anticipativă” cu „gândirea prospectivă”.

Chestionarul în sine foloseşte o tehnică de tip Delphi online argumentativ și este menit să identifice posibile soluții de adaptare a educaţiei româneşti la tendinţele naţionale şi globale din 2030. Chestionarul este disponibil la adresa www.romaniaeducata.eu, prin selectarea opţiunii „Intră în consultarea online”.

Răspunsurile la chestionar vor fi utilizate în construcţia mai multor scenarii dezirabile cu privire la viitorul educaţiei din România în 2030. Aceste scenarii, alternative sau complementare, vor fi din nou supuse unei consultări publice, în funcție de rezultatul căreia, principalele scenarii alese de respondenți vor fi asamblate într-o viziune unitară.

Întreg procesul de consultare este realizat în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). În România, UEFISCDI are experienţă în construcţia de viziuni sistemice, activitate recunoscută şi internaţional, prin  premiul acordat în 2014 de World Futures Studies Federation, cea mai importantă asociaţie mondială a organizaţiilor din domeniu. Astfel, UEFISCDI a coordonat procesul de realizare a viziunii privind învăţământul superior din România în 2025 (www.edu2025.ro), a viziunii privind cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în 2025 (www.cdi2020.ro), precum și a viziunii privind administraţia publică din România în 2020, parte a actualei Strategii pentru consolidarea administraţiei publice, 2014-2020.

Dezbateri Regionale

În perioada martie – noiembrie 2016, au fost organizate opt consultări cu caracter regional sub egida proiectului „România Educată”. Aceste dezbateri regionale au fost organizate cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi al Cercetării Ştiinţifice şi al instituţiilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia, precum şi în parteneriat cu instituţiile gazdă.

Fiecare dezbatere a urmărit obținerea de contribuții privind viziunea și obiectivele de țară ale României pentru educație și cercetare, pentru perioada 2018-2030. În plan secundar au fost abordate și subiecte punctuale, de interes (ex: cariera didactică, profilul absolventului și evaluările naționale etc). Raportul fiecărei dezbateri regionale este disponibil pe site-ul Administrației Prezidențiale, accesând data fiecărui eveniment din Calendarul de activități organizate sub egida Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare sau din lista de mai jos:

29 martie 2016 – Dezbaterea Regională privind „Profilul absolventului”, organizată cu sprijinul Universității din Craiova;

27 aprilie 2016 – Dezbaterea Regională privind „Cercetarea Științifică”, organizată cu sprijinul Universității de Vest din Timișoara;

18 iulie 2016 – Dezbaterea Regională privind „Cariera didactică în învăţământul preuniversitar”, organizată cu sprijinul Universității Transilvania din Brașov;

20 septembrie 2016 - Dezbaterea Regională privind „Evaluarea rezultatelor învățării în sistemul preuniversitar”, organizată cu sprijinul Universității Ovidius din Constanța;

21 octombrie 2016 – Dezbaterea Regională privind „Învățământul profesional și tehnic”, organizată cu sprijinul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași;

25 octombrie 2016 - Dezbaterea Regională privind „Internaționalizarea învățământului superior românesc: provocări și perspective”, organizată cu sprijinul Universității Româno-Americane din București;

07 noiembrie 2016 - Dezbaterea Regională privind „Analfabetismul funcțional în România”, organizată cu sprijinul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, din cadrul Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj – Napoca și a Centrului de Evaluare și Analize Educaționale;

25 – 26 noiembrie 2016 – Exercițiu de agregare a rezultatelor consultării online pentru contruirea viziunii de țară în domeniul educației, organizat cu sprijinul Universității Româno – Americane şi al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cerecetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).

În măsura în care doriți să ne transmiteți opiniile dumneavoastră cu privire la aceste rapoarte. ne puteți scrie pe adresa: educatie@presidency.ro.

Precizăm că rapoartele dezbaterilor regionale încearcă să înglobeze, într-o formă unitară, opțiunile exprimate de participanți pe parcursul sesiunilor plenare și atelierelor paralele. Ele nu reprezintă concluziile finale ale proiectului România Educată fiind însă esențiale pentru cristalizarea acestora. 

Evenimente organizate de alte părți interesate

În anul 2016, sub egida dezbaterii publice „România Educată”, s-au derulat 35 de evenimente organizate de către entităţi interesate de domeniul educaţiei. Din dorința de a fructifica întreaga experiență existentă din societate, am inclus acele inițiative a căror tematică, obiective și rezultate puteau contribui la prima etapă a proiectului „România Educată” – etapa de agregare a viziunii și obiectivelor de țară pentru educație și cercetare în 2018 – 2030 – în „Calendarul de activități organizate sub egida Dezbaterii Naționale pentru Educație Cercetare”.

Evenimentele au putut fi înscrise de către orice persoană, grup de iniţiativă sau organizaţie/structură interesată de domeniul educaţiei şi cercetării (sindicate, patronate, federații studențești sau de părinți, organizații ale elevilor, studenților, profesorilor, cercetătorilor, organizații neguvernamentale în general sau structuri ale unor organizații internaționale, coaliţii de ONG-uri, reprezentanți ai mediului privat, institute de cercetare, instituţii publice centrale sau locale etc.). Esențial a fost să agregăm cât mai multe dintre opțiunile cetățenilor și comunității educaționale, printr-un dialog deschis și constructiv, orientat către viitor. Criteriile generale și modalitățile prin care un eveniment a fost inclus în calendarul de evenimente al proiectului sunt disponibile aici. Aceste criterii reprezintă rezultatul unei dezbateri publice, derulată în perioada 22 ianuarie – 7 februarie 2016.

Înscrierea și derularea evenimentelor s-a realizat în perioada 15 februarie – 1 decembrie 2016. Candidatura a presupus completarea și transmiterea unui formular standard disponibil aici. În urma analizei și selectării formularelor au fost incluse sub egida dezbaterii publice „România Educată” următoarele inițiative (prin accesarea fiecărui eveniment puteți consulta agenda, formularul de înscriere și raportul final/concluziile aferente evenimentului):

11 martie 2016, București: „Educație Deschisă 2016” – organizat de Centrul pentru Inovare Publică;

24-26 martie 2016, Cluj-Napoca: „Educație, bună guvernare și siguranța națională” – organizat de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca;

25 martie 2016, Timișoara: „Finanţarea învăţământului superior din România - de câţi bani e nevoie, pentru ce şi cum ar trebui să fie distribuiţi?” – organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR);

28 martie 2016, București: „Un liceu sigur pentru toți” – organizat de Asociaţia ACCEPT;

28 martie 2016, Bucureşti şi Timişoara: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în învăţământul superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);

29 martie 2016, Ploieşti, Craiova, Bucureşti: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în învăţământul superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);

30 martie 2016, Suceava şi Iaşi: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în învăţământul superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);

31 martie 2016, Iaşi şi Cluj-Napoca: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în învăţământul superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);

4 aprilie 2016, Arad şi Oradea: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în învăţământul superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);

6 aprilie 2016, Braşov: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în învăţământul superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);

7 aprilie 2016, Cluj-Napoca: „Modificări în legislația privind educația continuă a adulților din România. Motive, implicații asupra părților interesate și efecte pe piața muncii” – organizat de Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială (PROIS-NV);

8-10 aprilie 2016, Bucureşti: Forumul „Cultura în educație” – organizat de Asociația MetruCub - resurse pentru cultură;

8 aprilie 2016, Iaşi: „Cultura, evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior - cum eficientizăm aceste procese şi care e rolul studenţilor în implementarea lor?” – organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR);

8-10 aprilie 2016, Bucureşti: „Dezbateri amicale pentru liceeni” – organizat de Asociaţia „Liber la Educaţie, Cultură şi Sport” (L.E.C.S.);

11 aprilie 2016, Ploieşti: „Disciplinele Informatică și TIC în școală - perspective” – organizat de Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza", Ploiești;

15 aprilie 2016, Săcele: „Educația: oglinda de azi – fereastra de mâine” – organizat de Liceul Teoretic „Zajzoni Rab Istvan” din Săcele;

18 aprilie 2016, Sibiu: „Drepturile studenţilor - cum consolidăm statutul de partener al studentului în sistemul educaţional?” – organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR);

21 aprilie 2016, Bucureşti: „Audiere publică: Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I + II), ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România?” – organizat de Federaţia „Coaliţia pentru Educaţie”;

22 aprilie 2016, Iaşi: „Educaţia pentru sănătate între controverse şi reformă socială” – organizat de Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor (Mitropolia Moldovei și Bucovinei);

23 aprilie 2016, Bucureşti: ”Educația către o carieră de succes - Youth Speak Forum” – organizat de AIESEC Romania;

26 aprilie 2016, Cluj-Napoca: „Dimensiunea socială a educaţiei - cum facem învăţământul superior să fie accesibil pentru toate categoriile sociale şi cum facem faţă provocărilor demografice?” – organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR);

18 mai 2016, Suceava: „Dimensiunea internaţională a sistemului de învăţământ superior - ce avem de făcut pentru a fi mai vizibili în Spaţiul European al Învăţământului Superior?” – organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR);

31 mai 2016, Bucureşti: „România Meseriașă”- program de susţinere a educaţiei profesionale” – organizat de OMV Petrom;

4 iunie 2016, Alba Iulia: „Învăţământul centrat pe student - cum adaptăm procesul de predare-învăţare la nevoile societăţii de astăzi?” – organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR);

28- 29 iunie 2016, Bucureşti: „Act for Impact - Strategy Launch Child & Youth Finance International Summit” – organizat de Child and Youth Finance International;

8 – 16 august, Galaţi: „A XI-a ediție a Forumului Organizațiilor Studențești din România (FOSR)” – organizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR);

9 – 12 august 2016, Eforie Sud şi Constanţa: „Al XXXVIII-lea Congres al Cadrelor Didactice din România și al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare” – organizat de Asociația Generală a Învățătorilor din România;

27 septembrie 2016, Bucureşti: „Educația și securitatea cibernetică. Un spațiu cyber mai sigur pentru copiii noștri” – organizat de New Strategy Center;

10 octombrie 2016, Timișoara: „Anticorupția: ce rol pentru universități?” – organizat de Asociația Studenților Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara;

1 noiembrie 2016, Bucureşti: „Educaţie financiară: Să vorbim depre viitor!” – organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF);

3-4 noiembrie 2016, Bucureşti: „Conferința națională Invață și dă mai departe” – organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formarii Profesionale (ANPCDEFP);

5 noiembrie 2016, Bucureşti: „Stabilitatea şi evoluția învățământului particular preuniversitar din România” – organizat de Uniunea Națională pentru Dezvoltarea Învățământului Privat Preuniversitar din România (UNDIPPR);

14 noiembrie 2016, Timișoara: „Dezbatere - Recunoașterea învățării nonformale” – organizat de Fundaţia Județeană pentru Tineret Timiș (FITT);

17 noiembrie 2016, Bucureşti: „Lansarea clasamentului de integritate al universităților publice din România” – organizat de Coaliția pentru Universități Curate (Societatea Academică din România; Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România; Federația  Națională Sindicală „Alma Mater”; Liga  Studenților Români din Străinătate; Centrul pentru Politici Educaționale;

24 noiembrie 2016, Bucureşti: „Strategia de educaţie naţională: Cum implicăm mediul de afaceri?” – organizat de Asociaţia pentru Valori în Educaţie.

Alte evenimente relevante

Dezbaterea „Educație pentru Sănătate” din 26 noiembrie 2015, organizată de către Administraţia Prezidenţială, prin Departamentul Educație și Cercetare și Departamentul Sănătate Publică.

Raportul dezbaterii este disponibil aici.