Calendar de activități organizate
sub egida Dezbaterii Naționale
pentru Educație și Cercetare

România educată

Dezbaterea Regională privind „Internaționalizarea Învățământului Superior Românesc: Provocări și Perspective”

ROMÂNIA EDUCATĂ

Agenda Dezbaterii Regionale privind

„Internaționalizarea Învățământului Superior Românesc: Provocări și Perspective”

Universitatea Româno – Americană din București, 25 octombrie 2016

Descriere eveniment:

Dezbaterea Regională privind ”Internaționalizarea Învățământului Superior Românesc” s-a desfășurat în data de 25 octombrie 2017 și a propus discutarea provocărilor cu care se confruntă instituțiile de învățământ superior în demersul lor de internaționalizare, precum și agrearea unor perspective de dezvoltare la orizontul anului 2030.

Consultarea a reunit toate categoriile de participanţi interesați: părinți, elevi, studenți, cadre didactice, reprezentanţi ai mediului privat, manageri în învățământul superior, experți în politici educaționale, reprezentanţi ai instituţiilor publice, organizații studențești etc.

Evenimentul a fost organizat de către Administrația Prezidențială, cu sprijinul Universității Româno-Americane din București și al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Agenda evenimentului este disponibilă aici.

Prezentările vorbitorilor pot fi consultate aici.

Raportul evenimentului este disponibil aici.