Calendar de activități organizate
sub egida Dezbaterii Naționale
pentru Educație și Cercetare

România educată

Învăţământul centrat pe student - cum adaptăm procesul de predare-învăţare la nevoile societăţii de astăzi?

Organizator: Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) 
Eveniment: Învăţământul centrat pe student - cum adaptăm procesul de predare-învăţare la nevoile societăţii de astăzi?
Perioadă de desfăşurare: 4 iunie 2016, ora 14:00
Locul de desfăşurare: Aula Magna, Universitatea „1 Decembrie 1918”  Alba Iulia, Strada Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia. 
Descriere eveniment
Dezbaterea va analiza modul în care sistemul educaţional românesc implementează conceptul de învăţământ centrat pe student. Vom discuta despre metodele de predare folosite de cadrele didactice din România, modul în care sunt construite planurile de învăţământ, modul în care studenţii ar trebui să fie implicaţi în acest proces, utilitatea unor trasee educaţionale flexibile şi a dezvoltării de competenţe transversale pentru studenţi. Ne propunem să identificăm metode prin care întreg procesul de predare-învăţare să poată fi adaptat la nevoile şi interesele beneficiarilor primari ai educaţiei, studenţii, în aşa fel încât aceştia să acumuleze competenţe relevante, care să îi transforme în cetăţeni activi şi pregătiţi pentru a se integra cu succes în viaţa socio-economică a comunităţii.
Website: www.anosr.ro 


 

Puteți accesa raportul final al evenimentului, în care sunt menționate concluziile discuțiilor din cadrul evenimentului.