Calendar de activități organizate
sub egida Dezbaterii Naționale
pentru Educație și Cercetare

România educată

Dezbaterea Regională privind „Cercetarea științifică”

ROMÂNIA EDUCATĂ

Agenda Dezbaterii Regionale privind

„Cercetarea științifică”

Universitatea de Vest din Timișoara. 27 aprilie 2016

Descriere eveniment:

Dezbaterea Regională privind „Cercetarea științifică” s-a desfășurat în data de 27 aprilie 2016 și a fost parte integrantă din Conferința anuale „Diaspora în Cercetarea Științifică şi Învățământul Superior din România - Diaspora şi prietenii săi”, ediția din 2016 - eveniment derulat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Tema specifică a sesiunii dedicate acestei dezbateri regionale s-a axat pe identificarea reperelor și exemplelor de bune- practici în domeniul cercetării științifice, dezvoltării şi inovării, precum și pe identificarea direcțiilor de transformare pentru România la Orizont 2030, în raport cu reperele identificate.

Conferința a reunit 800 de cercetători şi reprezentanți ai mediului academic din diaspora - din peste 32 de țări, inclusiv România, precum şi invitați la nivelul autorităților centrale şi locale, reprezentanți ai structurilor asociative, profesori, studenți şi doctoranzi.

Evenimentul a fost organizat de către Administrația Prezidențială cu sprijinul Universității de Vest din Timișoara și al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Agenda evenimentului este disponibilă aici.

Raportul evenimentului este disponibil aici.