Departamentul Managementul Resurselor

Departamentul Managementul Resurselor este o structură în cadrul Administraţiei Prezidenţiale abilitată în administrarea patrimoniului şi gestionarea resurselor financiare, materiale şi umane ale instituţiei, cu următoarele atribuţii:

  • Administrează patrimoniul şi gestionează resursele financiare, materiale şi umane ale instituţiei prezidenţiale.
  • Reprezintă instituţia prezidenţială în relaţiile cu instituţiile centrale şi locale ale puterii de stat, Guvernul României, ministere şi alte organisme în probleme de specialitate, respectiv buget, probleme financiare, salariale, administrative.
  • Coordonează activităţile de reprezentare în instanţă a Preşedintelui României şi a Administraţiei Prezidenţiale. În ceea ce priveşte reprezentarea în instanţă a Preşedintelui României, litigiile care intră în competenţa departamentului sunt numai cele care vizează exercitarea mandatului.
  • Colaborează cu Cancelaria Preşedintelui în vederea gestionării activităţilor de administrare a patrimoniului şi a resurselor financiare, materiale şi umane ale instituţiei, în conformitate cu proiectele, priorităţile şi agenda Preşedintelui României.
  • Asigură şi îmbunătăţeşte permanent sistemul de control intern la nivelul instituţiei prezidenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Consilier Prezidențial George-Vladimir Duhan