Prima pagină | Căutare |
Arhivă | Contact | Hartă site
Ultima actualizare 01.12.2015
 

 

     

III.Comisia Prezidenţială Consultativă pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România

Augustin N. Stoica


STUDII:
      Doctor în Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.), 2005.
      Master în Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.), 1998.
      Master în Sociologie, Central European University (Ungaria), 1997.
      Licenţiat în Sociologie, Facultatea de Sociologie, Psihologie si Pedagogie, Universitatea Bucureşti, 1996.
     
      DOMENII DE INTERES ŞI EXPERTIZĂ:
      Comunism şi post-comunism, stratificare şi mobilitate socială, metodologie sociologică, sociologia vieţii economice.
     
      PUBLICAŢII :
      “One Step Back, Two Steps Forward: Institutionalizing the Party-State and Collective Property in Romania” în curs de apariţie în volumul Peasants into Lumpen: Land Collectivization in Romania, 1949-1962 (C. Iordachi şi D. Dobrincu, coord.) Budapest, New York: CEU Press.
     
      “Once Upon a Time There Was a Big Party: The Social Origins of the Romanian Communist Party” publicată în două numere în East European Politics and Societies Sage Publications (Prima parte a fost publicată în numărul 19 [Noiembrie] 2005 al lui East European Politics and Societies, pag. 686-716; partea a doua a fost publicată în numărul 20 [August 2006] al acestei reviste, pag. 447-482).
     
      “From Good Communists to Even Better Capitalists? Entrepreneurial Pathways in Post-Socialist Romania” East European Politics and Societies (18) 2: 2004, pag. 236-277.
     
      “Sociologie. Manual pentru Clasa a XI-a ” (co-autor; Alfred Bulai şi Doina Olga Stefanescu, coord.), Ed. Humanitas Educaţional, 2006, Bucureşti.
     
      “Re-Membering Romania” (co-autor John F. Ely) în volumul Romania since 1989: Politics, Economics, and Society. (Henry F. Carey coord..), Lexington Books, Lanham, Maryland, 2004, pag. 97-114.
     
      “Romania: Ten Years After the [Fill in the Blank]”, (in limba maghiară; co-autor John F. Ely) Regio: Kisebbéseg, Politika, Társadalom. (Regio: A review of studies on minorities, politics and society) Budapest, 2001/1, pag. 45-67.
     
      “Instituţionalizarea Partidului-Stat şi a Proprietăţii Colective în Vadu Roşca şi Năneşti, judeţul Vrancea” în volumul Tăranimea şi Puterea: Procesul de Colectivizare a Agriculturii în România, 1949-1962 (D. Dobrincu and C. Iordachi, coord.). Iasi, România: Polirom, 2005, pag. 445-472.
     
      “Romania’s Failed Attempt at a Revolutionary Myth: Performances and Rituals of Degradation in Ceausescus’ Trial” Polish Sociological Review No. 4/1999, pag. 461-483. Studiul a fost republicat ca “A New Power Coming into Being: Performances and Rituals of Degradation in Ceauşescus’ Trial” în Romanian Journal of Sociology, Vol. IX, No.1/1998, pag. 85-104.
     
      “Comentarii critice pe tema antreprenoriatului în România post-socialistă” Sociologie Româneasca Nr. 2/1999, pag. 165-171.
     
      “Using the Constant Comparative Method in the Foreign Classroom: Shopping as a Social Problem in Romania” (co-autor alături de Patrick Jobes et al.) Teaching Sociology No.4/1997, pag. 292-302.
     
      “Shopping as a Social Problem: A Grounded Theoretical Analysis of Experiences Among Romanian Shoppers” (co-autor alături de Patrick Jobes et al.) Journal of Applied Sociology, No. 2/1996-1997, pag. 124-146.
     
      “Exerciţii Metodologice: Coborîri ale Gărzii în Interacţiuni Sociale” (co-autor S. Lăzăroiu) Revista de Cercetări Sociale Nr. 4/1997,
     
      “Stiuaţia ONG-urilor în România contemporană: între dorinţa de autonomie şi nevoia de protecţie din partea statului. Studiu de caz în Piatra Neamţ.” Sociologie româneasca, Nr.1/1995, pag. 71-80.
     
      “Sociologia Românească: Generaţia Următoare” (co-autori S. Lăzăroiu şi A. Aldea) Revista de Cercetări Sociale Nr.3/1994, pag. 155-161.
     
      EXPERIENŢĂ DIDACTICĂ :
      Din 2006, Lector, Facultatea de Stiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Administrative şi Politice (SNSPA); titular al cursurilor “Ancheta Socială”, “Statistică Socială I”, “Statistică Socială Avansată”, “Mobilitate şi Migraţie”, “Stratificare şi Inegalităţi Sociale”.
     
      2005-06 Lector Asociat, Facultatea de Stiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Administrative şi Politice (SNSPA). Afilierea cu SNSPA a fost posibilă datorită bursei Returning Scholar Fellowship oferită de Open Society Institute - Academic Fellowship Program. În anul universitar 2005-2006, am predat la Facultatea de Stiinţe Politice a SNSPA următoarele cursuri: “Stratificare şi Inegalităţi Sociale,” “Anchetă socială” şi “Metode cantitative şi analiza de politici publice”.
     
      2005. Lector Asociat (în calitate de doctorand), Departamentul de Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.); titlul cursului “The Sociology of State Socialist and Post-Socialist Societies.”
     
      2004 Lector Asociat (în calitate de doctorand),, Departamentul de Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.); titlul cursului “The Sociology of State Socialist and Post-Socialist Societies.”
     
      2002 Lector Asociat (în calitate de doctorand),, Departamentul de Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.); titlul cursului “Introduction to Sociology.”
     
      2001 Lector Asociat (în calitate de doctorand),, Departamentul de Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.); titlul cursului “Introduction to Sociology.”
     
      2000 Lector Asociat, (în calitate de doctorand), Departamentul de Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.); titlul cursului “Introduction to Social Stratification.”
     
      2000-2002 Lector Asociat de Sociolgie, Departamentul de Lingvistică, Universitatea Stanford (S.U.A.) în cadrul programului “American Language and Culture”.
     
      1999 Asistent, Departamentul de Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.); titlul
      cursului “The Sociology of the Family.”
     
      1999 Asistent, Departamentul de Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.); titlul cursului “Introduction to Sociology.”
     
      1998. Asistent, Departamentul de Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.); titlul
      cursului “Social Stratification.”
     
      1996. Asistent, Facultatea de Sociologie, Psihologie si Pedagogie, Universitatea Bucureşti; titlul cursului “Sociologia comunităţilor: sociologia urbană”
     
      EXPERIENŢĂ DE CERCETARE:
      2006. Expert Asociat, Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste în Romania.
     
      2006/2007 Coordonator Naţional (alături de Profesor Mihaela Vlăsceanu) în cadrul proiectului “European Social Survey – Round 3”, o cercetare comparata desfăşurată simultan in 23 de ţări din Europa sub auspiciile European Science Foundation şi European Commission
     
      2006. Expert Asistent, Grupul “Dinamică Socială şi Culturală” în cadrul proiectului “Elaborarea Strategiei Naţionale din Domeniul Cercetării Dezvoltării şi Inovării pentru perioada 2007-2013” elaborat de Consiliul Naţional de Cercetare Stiinţifică în Învăţămîntul Superior (CNCSIS) pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
     
      Din martie 2007, Director General Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS
      Noiembrie, 2005 - martie, 2007. Director de Cercetare, Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS-SA. Ca Director General şi Director de Cercetare la CURS, am coordonat, contributit la şi/sau realizat studii pe teme precum preferinţe electorale, consum cultural şi stratificare socială, deficit de calificări şi nevoi de personal în firmele din Romania, evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din Romania în perspectiva anului 2010, structură şi schimbare socială, dezvoltare rurală, impactul negocierilor salariale asupra agenţilor economici din Romania la nivel naţional.
     
      2004/05 Bursă de Cercetare Osher la Arhivele Institutului Hoover, Universitatea Stanford (S.U.A.); ca bursier-cercetător am lucrat la procesarea colecţiei arhivelor Radio Europa Liberă/Radio Libertatea.
     
      2001/02 Cercetător în cadrul proiectului “Colectivizarea agriculturii românesti in perioada 1949-1962”. Acest proiect s-a realizat prin colaborarea unor cercetători români, englezi şi americani sub coordonarea lui Katherine Verdery (University of Michigan – Ann Arbor) şi a lui Gail Kligman (University of California, Los Angeles). Cercetarea s-a realizat cu sprijinul fondurilor acordate de National Endowment for the Humanities, the National Council for Eurasian and East European Research şi de National Science Foundation (S.U.A.). In cadrul acestui proiect am efectuat cercetări de teren, am elaborat rapoarte de cercetare şi am scris un studiu ce a fost publicat în limba română si engleză.
     
      2002 Consultant pentru Producătorul Asociat al documentarului realizat pentru televiziunea publică din S.U.A. (Public Broadcasting Service - PBS) “Romania: My Old Haunts”. Documentarul a fost produs, realizat şi difuzat în emisiunea Frontline/World, al PBS.
     
      1999/2000. Cercetare de teren în România pentru teza de doctorat, graţie unei burse oferite de Center for Russian and East European Studies, Universitatea Stanford (S.U.A.). In cadrul acestei cercetări, am realizat interviuri cu antreprenori romani si am cules date despre noul sector privat din economia post-socialistă.
     
      1999/2004. Asistent-curator în cadrul Centrului de Resurse pentru Stiintele Sociale al bibliotecii Cecil H.Green Library, Universitatea Stanford (S.U.A.).
     
      1998 Cercetare realizată la Open Society Archives (în Budapest, Ungaria) cu sprijinul unei burse de sprijin pentru teza de masterat, bursă oferită de Departamentul de Sociologie, Central European University. In timpul stagiului de cercetare, am studiat arhivele Radio Europa Liberă pe tema Revoluţiei din 1989 si a procesului soţilor Ceauşescu.
     
      1993 - 1997 Cercetător ştiinţific la Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS-SA. La CURS, am elaborat, colaborat la, supervizat şi/sau realizat cercetări precum “Atlasul Social al României”, “Barometrul de Opinie Publică”, “Migranţi în Tranzit în Romănia”, “Restructurarea Sectorului de Cercetare-Dezvoltare in România Post-Comunistă”, “Practici Asociative in România Contemporană”.
     
      PREMII, BURSE ŞI DISTINCTII :
      2006/2007 Post-Doctoral Fellow, Colegiul Noua Europă (New Europe College), Bucureşti, Romania
     
      2005/2006. Returning Scholar Fellowship oferită de Open Society Institute - Academic Fellowship Program.
     
      2004/05 O’Bie-Shultz Dissertation Completion Fellowship Grant oferită de Institute for International Studies, Universitatea Stanford (S.U.A.).
     
      2001/03 Littlefield Fellowship in International Studies oferită de Institute for International Studies, Universitatea Stanford (S.U.A.).
     
      2002/03 MacArthur Affiliate Fellow oferită de Center for International Security and Cooperation, Institute for International Studies, Universitatea Stanford (S.U.A.).
     
      2001/02 MacArthur Consortium Fellowship oferită de Center for International Security and Cooperation, Institute for International Studies, Universitatea Stanford.
      (Am declinat sprijinul financiar al acestei burse dar mi-am păstrat statutul de
      MacArthur Affiliate.)
     
      2000 The LaPierre Award for Best Third Year Paper, Departamentul de Sociologie, Universitatea Stanford (S.U.A.).
     
      1999. Pre-dissertation Research Grant oferită de Center for Russian and East European Studies, Universitatea Stanford (S.U.A.).
     
      1997/2001 New Democracy Fellowship oferită de Institute for International Studies,
      Universitatea Stanford (S.U.A.).
     
      1997 Research Support Grant for M.A. Thesis oferită de Central European University, Warsaw and Budapest.
     
      1995, 1996 Premii pentru proiect de cercetare şi eseu la sesiunile de comunicări ştiinţifice ale studenţilor sociologi, Universitatea Bucureşti.
     
     
     
 
 


 
Nr. vizitatori
6.205.453
din 21 dec. 2004
Pentru orice problema legata de functionarea acestui site va rugam contactati webmasterul